MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisi tarihi bellek, kültürel mekteptir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara Etimesgut Belediyesinin düzenlemiş olduğu 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali programına katılım sağladı.

MHP Lideri katılmış olduğu festival progmında bir konuşma gerçekleştirdi. Lider Devlet Bahçeli milli ve üretken belediyecilik anlayışına vurgu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partesi Lideri Devlet Bahçeli'nin Etimesgut Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali programında ki açıklamaları şu şekilde:

Aziz Vatandaşlarım,

Çok Değerli Etimesgutlu Kardeşlerim,

Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,

Konuşmamın başında hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bu vesileyle Etimesgut’ta yaşayan her vatandaşımıza, milletimizin her güzel insanına en iyi dileklerimi sunuyorum.

24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin düzenlenmesinde başta belediye başkanımız Sayın Enver Demirel olmak üzere emeği geçen her arkadaşımı kutluyorum.

Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır.

Çünkü Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin festival programlarında edep vardır, denge vardır, seviye vardır, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır.

Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut’a baksın.

Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır.

Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez.

Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez.

Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz.

Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir.

Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur.

Çok şükür Etimesgutlu kardeşlerime layık bir organizasyon yapılmıştır.

Üstelik bu organizasyon uluslararası boyutludur.

Etimesgut Belediyemiz hamd olsun çalışıyor, üretiyor, geliştiriyor, ilçemizi büyütüyor.

Azı çok yapmak, eldeki kıt imkânları en verimli, en rasyonel şekilde kullanmak için gece gündüz çırpınıyor.

Her başarının ardında dua, emek, stratejik düşünce vardır.

Her başarının temelinde alın teri, göz nuru, samimi mücadele yer almaktadır.

Etimesgut Belediyesi, partimizin belediyecilik ilkeleri doğrultusunda, yani Üretken Belediyecilik vizyonumuz kapsamında lazım gelen ne varsa şevkle yerine getirmektedir.

Etimesgut’a karşı sorumluluklarımızı, verdiğimiz sözlerimizi çiğnemedik, çiğnetmedik.

Vaatlerimizi hiçbir zaman unutulmaya terk etmedik.

Çünkü Türkiye’ye sevdalıyız, Etimesgut’a sevgiyle doluyuz, bu ilçemize gönül ve hizmet borcumuz olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Huzurlarınızda Belediye Başkanımız Sayın Enver Demirel Bey başta olmak üzere, belediye meclis üyelerimizi, belediye encümenimizi, belediye çalışanlarımızı, bütün dava arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum.

Değerli Kardeşlerim,

Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler,

Etimesgut, bizlere Ahi Mesud’un emanetidir.

Ahilik geçmişte Müslüman Türk milletinin hayatında önem derecesi oldukça fazla olan sosyal, ekonomik, kültürel bir kurumdu.

Ahiliğin ahlaki ve felsefi ilkeleri vardı.

Kendine has bir üretim ve tüketim modeline sahipti.

Kardeşliği baz ve esas alıyordu.

Özellikle Ahi Evran, Ahiliğin haysiyet ve hedeflerini Anadolu’ya heyecanla, hevesle, inançla yaymış, kökleşmesini sağlamıştı.

Etimesgut’a bakınca Ahiliğin derin kararlılığını, göz kamaştıran mirasını, engin kavrayışını görüyoruz.

Etimesgut denilince kardeşlik ve kaderdaşlıkla geçen Türk-İslam asırlarının mana ve ruhunu idrak ediyoruz.

Etimesgut sağlam duruşun, vicdanlı tutumun, demokratik gelişmişliğin kentidir.

Ahiliğin harcı olan değerler Etimesgut’a hakimdir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin belediyecilikten anladığı da öz olarak budur.

Biz hâkim olan milletimize son nefesimize kadar hadimiz.

Biz aynı şekilde Etimesgut’a hizmetle mükellefiz.

Belediyecilik hoşgörü ve müşfik bir irade ister.

Siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi kucaklamayı, herkesle tokalaşmayı, herkesin derdine kafa yormayı bekler.

Belediyecilik ayrıca tevazu, teenni, temkin, tecrübe, temizlik, terbiye gerektirir.

Milliyetçi Hareket Partisi milletimizin her ferdini, Etimesgut’ta yaşayan her kardeşimizi bir ve eşit gören fıtrat olgunluğuna, üstelik hepsini Cenab-ı Allah’ın bir lütfu kabul eden manevi ve fikri oluşa haizdir.

Kibir bize yabancıdır.

Ayırmak, dışlamak, ötekileştirmek, cepheleştirmek tenezzül etmeyeceğimiz yanlışlardır.

Tepeden ve üstten bakmak bize son derece uzaktır.

Bizim nezdimizde herkes eşittir Türkiye’dir.

Etimesgut’ta yaşayan herkes milletimizin onurlu ve eşit evlatlarıdır.

Bizim belediyecilik vizyonumuz, Türk milletine mensubiyet duyan, al bayrağın altında nefes almaktan iftihar eden her insanımızı kapsar ve kuşatır.

Biz Etimesgut’un yüreğine talibiz.

Huzur, barış, kaynaşma ve anlaşmayla Etimesgut tarihi köklerine tutunarak geleceğin zirvelerine kanatlansın gayesindeyiz.

Belediye; yalnızca imar, su, kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım ve ambulans hizmetlerini veren müessese değildir.

Belediye sadece şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür, sanat, turizm, tanıtım işleriyle meşgul olan kurum olarak değerlendirilmemelidir.

Ya da ruhsat veren, harç ve vergi toplayan, mabetlerin yapımı, devlete ait her derece okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımıyla uğraşan bir kuruluş şeklinde de ele alınmamalıdır.

Belediye demek umut demektir.

Belediye demek uzlaşma demektir.

Belediye demek uzakları yakın eden ümran ve uygarlık demektir.

Belediye demek kardeşlik demektir.

Belediye demek veren elin alan elden üstünlüğünü tescil eden ufuk demektir.

Belediye demek açı doyuran, çıplağı giydiren, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, toplumsal bünyeyi dengeleyen, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müşfik ve müthiş bir uğraş demektir.

Büyük Türk düşünürü Yusuf Has Hacib diyor ki:

“Dilini gözet, gönlünü gözet, az ve helal ye, boğazını gözet.

Doğru ol, dürüst davran, iki dünyayı da kazanır doğru olan.”


Nitekim belediyecilik doğru olmak, dürüst kalmak, helal yoldan, en yakın mesafeden, en uygun mertebeden insana hizmetle dolup taşmaktır.

Parti olarak belediyecilik anlayışımızın kökeninde elbette bunlar vardır.

İnsanı gözetmeyen, insanı hissetmeyen, insanla ilgili kaygı beslemeyen belediye kansız damar, yapraksız ağaç, susuz toprak, yaysız ok gibidir.

Öyle ki ne bir yaraya merhem olması ne de en küçük bir yarar temini mümkün değildir.

Belediyeciliğin bir ahlakı, bir adaleti olmalıdır.

Belediyeciliğin bir adabı, bir adanmışlığı bulunmalıdır.

Bunlar olmadan belediye taş binadan, beton yığınından, çatık kaşlardan, asık suratlardan, bugün git yarın gel diyen sinirli suretlerden ibaret kalır ki, bu durumda hizmet yerine hezimet kaçınılmaz hale gelir.

Biz belediyeciliği millete hizmetin ilk mevkii, ilk mercii, ilk merkezi kabul ediyoruz.

Biz belediyeciliği milli ve manevi vecibe addediyoruz.

Çözümsüz sorun yoktur.

Çözülerek açılacak bir düğümün kesilmesine de gerek yoktur.

Sabırla, akılla, sağduyuyla, samimiyetle, safiyetle her meselenin üstesinden gelmek mümkündür, münasiptir, mukadderdir.

Sabır yoksa bezginlik başını kaldırır.

Samimiyet yoksa her adım boşlukta kaybolur.

Akıl yoksa çalışmak da zaman kaybıdır.

1.Murat’a peştamal bağlayan Ahi Musa’nın güzel ve derin sözünü yeri gelmişken hatırlatmak istiyorum:

Ahi Musa 1.Murat’a diyor ki:

“Kuşağı beline doladık, ama işi aklına emanet ettik.”

Akla emanet olmayan iş evhama teslimdir.

Belediyecilikte evham, yani vehim ve kuruntular küçücük tepeyi bile dağ gibi gösterir.

Hem akıl hem gönül hem de vicdan bir terkiple devreye girmedikten sonra yapılacak her iş beyhude, her girişim boşuna, her teşebbüs bodoslamadır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin yönetimi altında bulunan belediyelerde akıl vardır, iman vardır, gönül vardır, vicdan vardır, empati vardır, aşk vardır, sevda vardır, özveri vardır, öz değerlere bağlılık vardır, işte delili, işte dev eserlerin mimarı, uluslararası festivallerin mihveri Etimesgut Belediyesi’dir.

Vatana adanmış ömürler, millete hizmetle meşhun gönüller Milliyetçi Hareket Partisi’nin yönetimi altındaki belediyelere mührünü vurmuştur.

Biliyor ve inanıyoruz ki, fedakârlık olmadan fenalıklara göğüs germek ham bir hayaldir.

Üstelik bu hayalin gerçekleşmesini beklemek katıksız hezeyandır.

Fedakârlık varsa geleceği planlayan görüş derinliği, gerçekleri okuyan ve yorumlayan feraset enginliği mutlaka varlığını, muhakkak vakarını gösterecektir.

Bizim Üretken Belediyecilik anlayışımız fedakârlığın erdemi, kılı kırk yaran çalışmanın, titiz hazırlıkların eseridir.

Çok şükür ülkülerimizden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz.

Belediyecilik ilkelerimizden sapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz.

Önümüzü kesmeye çalışanlara aldırış etmeden geleceğe koşuyoruz.

Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.

Biz vatan, millet, başkent Ankara sevdalısıyız.

Kalplerimiz Türkiye sevgisiyle çarpıyor.

Kaderimiz Türk milletinin bekasıyla çakışıyor.

Çağrımız “önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” diyen herkesedir.

Belediyecilik bizim işimizdir.

Millete tutkuyla hizmet Milliyetçi Hareket’in müessir iradesidir.

Bize çıkarlarını pusula yapmış olanlar, davasının yerine evdeki tavasını düşünenler, karakter ve kişisel kalitesiyle değil koltukla şahsiyet kazananlar lazım değildir.

Bizim ve milletimizin adam gibi adam olanlara, mertçe, fedakarca, vefakar ve ahlaklı bir şekilde görevini yapacak şehri eminlere ihtiyacı vardır ve bu çok açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin istiklal haklarını muhafaza edecek bükülmez bileğidir.

Milliyetçi Hareket Partisi tarihi bellek, kültürel mekteptir.

Milliyetçi Hareket Partisi zorlu imtihanlardan yüz akıyla çıkmış, zahmetli günlerden sivrilip yükselerek parlamayı bilmiş ve Etimesgut’a hizmeti milli vazife bilmiştir.

Ve bugüne kadar da başarmıştır.

Sözlerimin sonunda hepinizi bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

24.Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nin hayırlı olmasını temenni ediyor, bu festivalde emeği geçenleri bir kez daha kutluyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.

Ne Mutlu Türküm Diyene.
 
Üst Alt