Gazete okurları azalmıyor, artıyor

Hiç de korkulduğu gibi olmadı, Internet gazeteciliği öldürmedi, tam aksine hem basılı gazete hem de internetteki gazete sayfalarına ilgi azalmadı. Amerika’da Scarborough Research isimli bir kuruluşun Integrated Newspaper Audience-Birleştirilmiş Gazete Okurları araştırması sonuçlarına göre ABD deki yetişkin nüfusun yüzde 74 ü, yani yaklaşık 171 milyon kişi gazete okuyor. Yani Amerikan halkının yarıdan çok fazlası. Bu okuma sadece basılı olan değil, sanal medyadaki, yani internetteki gazeteleri de kapsıyor. Bir bakIma ABD nüfusunun büyük bir kısmı gerek basılı gerekse sanal yolla gazete okumaya devam ediyor; hem günlük hem de haftalık olarak. Gerçi basılı gazetelerin satışında bir düşme gözlense de elde edilen bilgiler hiç te öyle iddia edildiği gibi gazetelerin ölmek üzere olduğunu göstermiyor. Tam aksine, gazetelerin sapa sağlam ve ayakta kaldıklarını kanıtlıyor. Scarborough Araştırma Şirketinin elde ettiği bulgulara göre:
- Amerikan yetişkin nüfusunun yüzde 79’u gazetesini basılı şekliyle veya internet üzerinden okuyor.

- Yıllık aile geliri yüz bin doların üzerinde olan nüfusun yüzde 82’si gazetesini ya basılı şekliyle veya internet üzerinden okuyor.

-Üniversite lisansı veya daha yüksek derecede eğitimi olanların yüzde 84’Ü bir gazeteyi ya basılı şekliyle veya internet üzerinden okuyor.

İki ayrı ölçüm yöntemi

Amerikada basılı yayınların satış rakamlarını Audit Bureau of Circülations (ABC) isimli denetim şirketi yapar. Yani hangi basılı yayın organının satış rakamlarını saptar ve FAS-FAX isimli raporu ile kamu oyuna duyurur.

Scarborough Research isimli kuruluş ise basılı yayın organlarını gerçekten okuyanların sayılarını ve okurların artış veya eksilme oranlarını araştırır. Scarborough Research isimli okuyucu araştırma şirketinin yaptığı işi ve kullandığı yöntemlerin sağlıklı ve bilimsel yöntemlerle yapılıp yapılmadığını ise Media Rating Council (MRC)-Medya Rating Konseyi isimli bağımsız bir örgüt denetler.
Gazeteler ve reklam

ABD’deki araştırmaların ortaya çıkardığı iki gerçek var. Birincisi basılı gazetelerin satış rakamlarında onların öldüğü veya ölmek üzere olduğu şeklindeki beklentilerin gerçek olmadığı, ikincisi ise gazete okurlarının hem basılı türden hem de sanal yönden gazete okumaya devam ettikleri. Scarborough Research isimli okuyucu araştırma şirketinin kurucuları ise pazarlama ve perakende satış rakamları saptamada önemli bilgiler derleyen The Nielsen şirketi ile Radyo ve TV izleme şirketi Albitron şirketi.

Peki bu bilgilerin reklamverenler bakımından önemi nedir? diye soracak olursak, gazetelerin hem basılmış hem de sanal yoldan hala güvenilir birer mecra oluşturmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Yani gazeteler ABD’de okumuş ve belirli bir satınalma gücüne erişmiş tüketicilere ulaşmanın en güvenilir yollarından biri olmaya devam ediyor. O halde gazeteleri sadece tirajları ile değil, internet yoluyla kaç kişi tarafından okunduklarını da göz önüne alarak değerlendirmek gerekiyor. Yani gazetelerin etkinliğini, okurların tercihlerine etki derecelerini sadece tek platformda değil, değişik platformlarda da değerlendirmek gerekir. İnternete ulaşma teknolojisi olarak kullanılan cep telefonlarının da gazete sayfalarına ulaşmada internet hızına ve yeni teknolojilere parelel olarak oynayacakları rolü de hesaba katmak giderek önem kazanacak.
Kanımızca sadece gazetelerin tirajlarını değil, gazete internet sitelerinin okunma sayılarının da ölçümlerini elde edip ona göre ilan ve raklam mecrası seçiminde kullanmak gerekiyor.

Yeni gelişmelerin ışığında, eski yöntemlere bağlı kalarak sağlıklı seçim yapmak ve doğru kararlar almak oldukça zor bir işlem haline geliyor reklam verenler ve bunların temsilcisi ajanslar tarafından. Önemli olan hedefteki kitleye en etkin yoldan ulaşmaktır.
 
Üst Alt