Adalet Tanrıçaları - Antik Roma

Sevgili Okurlarım

Daha önceki iki yazımda Antik Mısır ve Antik Yunandaki Adalet

Tanrıçalarını yazmıştım. Antik Mısır Tanrıçası Maat’ın yasasını da eklemiştim. Antik Yunanın Adalet Tanrıçası Themis Antik Romada yerini Justitia’ya bırakmıştır. Her iki tanrıça aynı şekilde tasvir edilir. Bazı kaynaklara göre Themis’in gözleri açık Justitia’nınkiler kapalıdır.

02(3).jpg


Justitia (Jüstisya okunur) batı dillerinde kullanılan adalet kelimesinin kaynağıdır. Fransızcada Justice (jüstis okunur) İngilizcede Justice(castis) diğer latin kökenli dillerde de aynı kelimedir.

Dikkat ederseniz Adalet Tanrıça tarafından sağlanmaktadır. Bunun yorumu bana göre insanoğlu avcı ve toplayıcı iken ailede veya kabilede kadın toparlayıcı ve günlük kuralları işleten olarak görülür. Yerleşik düzene geçince insanoğlu yüzbinlerce yıl süren bu işleyişi tanrı katında da devam ettirmiştir. Böylece kanun koyucu olarak Tanrıçalar Adaleti uygulatmışlardır.

Antik Roma’da ise kanunlar Roma vatandaşları arasında işlemekteydi.

Esirlerin ve kölelerin herhangi bir hakkı yoktu. Kölenin hayatı sahibinin tasarrufuna bırakılmıştı. Yine de Roma vatandaşları arasında kanunların işleyişi hakkında büyük bir ihtilaf vardı. Bu yüzden halk ile asiller ve rahipler arasında çatışmalar oluyordu. Nihayet Milattan Önce 451 yılında bir komite kuruldu ve iki yıllık bir çalışmadan sonra Roma kanunları 12 Levha halinde bitirildi. Senatonun onayından sonra Romanın en büyük meydanına asıldı.

01(3).jpg


Bu levhalar Galler’in Roma’yı yağmalamasına kadar orada asılı kaldı. MÖ. 307 Bu yazılı hukuk bugünkü Avrupa hukukunun uygulamalarının temellerinden biri sayılır. Hatta bazı yazarlara göre İnsan Hakları Beyannamesine de tesir etmiştir.

Sevgili Okurlarım,

Bu yazılarımdan sizlere vermek istediğim ana mesaj insanlar arasında herhangi bir ayırım olmadan hukukun tarafsız ve etik olarak işlemesi gerektiğidir.

İnsanoğlu kısacık hayatında maddi varlıkların o kadar önemli olmadığını anladığı ve adilane paylaşmayı öğrendiği zaman dünyamız Cennet olacak ve herkes mutlu yaşayacaktır.

Sevginin tüm kötü hislere galip olması ümidi ile yazıma son veriyorum.

Sevgi ve Saygılarımla
 
Üst Alt